Zoo Europa

I denne oppgavehjelpen viser vi deg hvordan du skriver en oppgave om dystopisk litteratur med utgangspunkt i et romanutdrag fra Gert Nygårdshaugs Zoo Europa. Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk sidemål, høst 2019.

I oppgavehjelpen redegjør vi for en rekke av de virkemidlene som skildrer en dystopisk fremtid i utdraget. Deretter viser vi hvordan du kan reflektere over hvorfor dystopien er en populær sjanger innen litteratur, film, tv-serier og dataspill.  På denne måten følger vi oppgave-formuleringen, som understreker at oppgaven skal være delt i en redegjørende del og en reflekterende del. Videre får du bakgrunnkunnskap om den dystopiske sjangeren og et sammendrag av teksten.

Oppgave 3: Zoo Europa

Vedlegg:
Zoo Europa av Gert Nygårdshaug, utdrag, 2018

Dystopisk litteratur beskriver verden gjennom pessimistiske framtidsvisjoner. Romanen Zoo Europa av Gert Nygårdshaug er en dystopi.

Gjør greie for hvordan ulike virkemidler er brukt i romanutdraget for å skildre en dystopisk framtid, og reflekter deretter over hvorfor dystopien er en populær sjanger i litteratur, film, dataspill og TV-serier.

Kommentar: Oppgaven er todelt. I den første delen skal du skrive om både form og innhold i det vedlagte utdraget. I den andre delen av oppgaven skal du vise evne til selvstendig refleksjon. Du kan bruke noen av eksemplene i vedlegget eller andre eksempler du kjenner til.

Utdrag

Under finner du et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Språklige bilder gjør det lettere å forestille seg den dystopiske fremtiden

I Zoo Europa beskrives den dystopiske fremtiden med språklige bilder. Det brukes for eksempel en metafor til å beskrive mørket over Europa. Den mørke tilstanden beskrives med natten som metafor:

Det var natt over Europa.
  En lang, tung og mørk natt. Ingen visste hvor lenge den ville vare. Om en ny dag noen gang ville gry. En tid der harde, dystre skyer, som vinger av bly, hadde bredt seg langsomt og uunngåelig over kontinentet.

Det er ikke konstant natt i Europa i bokstavelig forstand. Solen står opp og går ned, men solen er gjemt bak de mørke skyene og derfor føles mørket som en evig natt. Metaforen gjør det lettere å forestille seg hvor lenge det har vært mørkt. Det er som om det aldri blir dag. Samtidig er natten også en metafor for den politiske og menneskelige tilstanden som hersker i det dystopiske London. Verden har gått helt i svart, og folk har mistet håpet. På samme måte som omgivelsene er også sinnene deres formørkede. Natten er derfor en viktig metafor i utdraget fordi den både sier noe om det globale og individuelle mørke i fremtidens samfunn. 

En annen metafor beskriver den følelsen som dominerer i det dystopiske Europa: «håpløshetens pulserende smerte». Metaforen understreker hvor dyp smerten fra håpløsheten er. Den er som en puls i blodårene, som banker og sprer seg over hele kroppen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Zoo Europa

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.