[0]

Voluspå

Her får du hjelp til å analysere diktet «Voluspå». Diktet er skrevet av en ukjent forfatter og er fra diktsamlingen Den eldre Edda, som er datert til ca. år 1270. 

Først ser vi på diktets handling, motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap

Du får også hjelp til å forstå teksten, samt oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning. 

Merk: Denne analysehjelpen omhandler utdraget av diktet som finnes i læreboken Grip teksten. Men du kan også godt bruke analysehjelpen selv om du skal arbeide med hele diktet.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av analysehjelpen:

Stemmen er en jeg-forteller, som er en volve

Helt overordnet har diktet form som en monolog. Det vil si at det kun er volven som taler i diktet. Hun gjengir sine visjoner direkte til Odin, som er den som lytter til fortellingen. Odin opptrer f.eks. i strofe 1, hvor volven tiltaler ham «Valfar». 

Jeg-fortelleren er en volve, som i oldtiden var en kvinnelig spåkone. Hun er synsk og kan spå om fremtiden. Volven er som forteller synlig i 1. person i strofe 1 og 44. F.eks.: «eldgamle frasagn / og framtid vet jeg». Her forklarer hun at hun har kjennskap til eldgamle sagn, og at hun er i stand til å spå om fremtiden. 

I strofe 59 og 64 opptrer hun i 3. person. F.eks. i første vers av strofe 59: «Ser hun opp komme». På den måten er volven til stede i diktet på forskjellige måter. Det antyder dessuten at hun er bevisst om sin egen sentrale rolle som formidler av historien. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Voluspå

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.