Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger

Her får du hjelp til å analysere og tolke teksten «Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger». Teksten er skrevet av Dag Solstad og ble utgitt i tekstsamlingen Svingstol. En samling prosatekster i 1967.

Først får du et overblikk over analysehjelpens poenger. Deretter gir vi deg et sammendrag av teksten og trekker frem de viktigste motivene. Så gir vi deg en rekke oppgaver som kan hjelpe deg i gang med analysen. Deretter går vi gjennom de sentrale elementene i analysen. I tillegg får du hjelp til å tolke teksten og finne tema og budskap samt sette den i kulturhistorisk sammenheng.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Teksten kan tolkes som et bilde på litteraturens utvikling på 1800- og 1900-tallet

Selv om litteratur ikke blir nevnt direkte i teksten, kan vi lese den som en beskrivelse av litteraturen på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og hvordan fortelleren ønsker at utviklingen skal gå videre.

  1. Første periode skildrer de blinde drømmerne, som ikke legger  merke til virkeligheten. De har uhyggelige drømmer og trives med det. Man er søvngjengere.
    Denne perioden kan vi tolke å vise til eldre, åndelig litteratur. Det vil si litteratur som fremhever tanker, følelser og fantasi, f.eks. romantikkens litteratur. Tidlig modernistisk litteratur er også kjennetegnet av et fokus på menneskers indre liv. 
  2. Andre periode fyller mesteparten av teksten, fra «En dag forlot vi sengene…» og frem til siste avsnitt. Her står man endelig opp fra sengen og etterlater delvis drømmene bak seg. Man er muntre og har blitt mer oppmerksom på verden rundt seg, og man begynner nå å eksperimentere med virkeligheten man ser. Tingene rundt oss gjøres om til fantasifulle ting, og man leker seg med metaforer.
    Her kan det se ut til at fortelleren vil vise til den senere mer fremtidsoptimistiske og eksperimenterende delen av modernismen, som...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.