Tolkning og budskap

Diktet hyller Norge

«Vi ere en Nasjon, vi med» er et fedrelandsdikt som hyller Norge som en selvstendig nasjon. Diktet viser norsk kultur og norske verdier som noe unikt sammenlignet med andre nasjoner. Diktet er forskjønnende og idylliserende, trekk som er typiske ved mange fedrelandsdikt. Hyllesten av nasjonen kommer fra barnas perspektiv. 

I «Vi ere en Nasjon, vi med» blir nasjonens selvstendighet en forutsetning og et grunnlag for å være norsk: Nordmannen må være fri til å leve på sin måte for virkelig å være ekte norsk. Vi skal dyrke våre egne verdier, ikke fremmede nasjoners, og se skjønnheten i det landet vi bor i. 

Nasjonens frihet er folket klar til å kjempe for. Selv småguttene vet at friheten må bevares for å holde Norge norsk. Alle skal være frie til å ytre seg og leve slik de selv ønsker: Dette er en norsk kjerneverdi.

Dikt...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn