Litteraturhistorisk sammenheng

«Vi ere en Nasjon med» er et fedrelandsdikt, eller fedrelandssang. Sjangerens typiske trekk er at den skal fremme det som er særegent for et land. Det særegne løftes frem gjennom naturskildringer og beskrivelse av kultur og folk. I «Vi ere en Nasjon, vi med» gjøres dette blant annet ved beskrivelser av furuskogen, vinteren, bonden og hytta. 

Sjangeren hører til under den litterære strømningen som kalles for nasjonalromantikken. Strømningen hadde sin storhetstid på første halvdel av 1800-tallet. 

Nasjonalromantikken oppstår omtrent samtidig som nasjonalstatene i Europa oppstår – altså landene slik vi kjenner dem i dag. En nasjon skulle ha tydelige landegrenser, og folket skulle ha én felles kultur, historie og ett felles språk. 

Litteraturen innenfor nasjonalromantikken fokuserer på å skape en felles, samlende fortelling om n...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn