Språklige virkemidler

Naturbeskrivelsene viser at Norge er en sterk, tradisjonsrik og særegen nasjon

Naturbeskrivelsene i Henrik Wergelands «Vi ere en Nasjon, vi med» er med på å skildre Norge i et positivt lys. I andre strofe kan vi for eksempel lese at gresset i Norge er grønnere enn andre steder:

Meer grønt er Græsset intetsteds, 
meer fuldt af Blomster vævet, 
end i det Land, hvor jeg tilfreds

Første verselinje minner om ordtaket: «Gresset er alltid grønnere på andre siden». Ordtaket viser til at vi har en tendens til å tro at vi alltid kan få det bedre et annet sted. Jeg-et vender om på ordtaket og forteller at gresset faktisk ikke er grønnere andre steder. Lykke, vekst og trivsel finnes her. Norge er en god og vakker nasjon, som den er. Det er ikke nødvendig å søke andre steder for å finne noe bedre. 

I de tre siste verselinjene i strofe to viser jeg-et til et motsetningsforhold mellom det kalde Norge og områder med varmere klima, som gjerne opphøyes til å være bedre: 

ei bytte det, hvor jeg er fød, 
om man et Paradis mig bød 
om af Palmer oversvævet.

Der palmene gror er det varme og harmoni. Palmen symboliserer udødelighet, paradis, seier og berømmelse, elementer som andre land enn Norge har vært kjent for å ha. Palmen kan ikke overleve i Norges barske klima. Likevel vill...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn