Lydlige virkemidler

Diktet har et syngbart, fast rimmønster

«Vi ere en Nasjon, vi med» har et fast rimmønster. Det betyr at det er de samme verselinjene som rimer i alle strofer. Diktet kombinerer to typer rim – kryssrim og tiraderim. La oss se nærmere på rimmønsteret, for eksempel i første strofe: 

Vi ere en Nation vi med
vi Smaa en Alen lange
et Fædreland vi frydes ved
og Vi, Vi ere mange
Vort Hjerte veed, vort Øje seer
hvor godt og vakkert Norge er
vor Tunge kan en Sang blandt fleer 
av Norges Æressange.

Formelt kan vi skrive diktets rimmønster som: AbAbCCCb. De store bokstavene representerer mannlige rim. Det vil si rim som ender på en trykksterk stavelse. De små bokstavene markerer kvinnelige rim, altså rim som ender på trykksvak stavelse. Trykksterke og trykksvake lyder påvirker takten i diktet. 

Allitterasjon, også kalt bokstavrim, gir god flyt i diktet. Det skaper klan...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn