Form, komposisjon og stemme

Diktet har en fast og tradisjonell form

Diktet «Vi ere en Nasjon, vi med» har seks strofer med åtte verselinjer i hver strofe. Strofene følger et fast rim- og rytmemønster. Diktet har derfor en fast og tradisjonell form. 

Den faste og tradisjonelle formen har to funksjoner: For det første skaper dette et harmonisk og balansert uttrykk, som også bidrar til å løfte frem tematikken om Norge som et godt og harmonisk land. For det andre bidrar formen og rytmen til at diktet enkelt kan synges. Fellessang er et effektivt middel for å fremme budskap og styrke nasjonalfellesskapet. Da diktet får mye av sin styrke gjennom å være sangbart, blir det kanskje mer passende å kalle det for en fedrelandssang. 

Stemmen går fra et lyrisk vi til et lyrisk jeg 

I begynnelsen av diktet taler et lyrisk vi. Vi-et er de småguttene som sammen synger en nasjonalsang om en stolt nasjon. Denne nasjonen er også barna en viktig del av. Barna må lære de norske verdiene slik at de kan være med på å føre videre det som er spesie...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn