[0]

Vi ere en Nasjon, vi med

Her får du hjelp til å analysere diktet «Vi ere en nasjon, vi med». Diktet er skrevet av Henrik Wergeland, og ble først trykket i folkeopplysningsbladet For Arbeidsklassen i 1841. Diktet kjennes også som «Småguttenes Nasjonalsang».

Først ser vi på diktets motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap

Du får også oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning. 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Frihet og selvstendighet er temaer

Det viktigste temaet i diktet er nasjonens frihet, som er et vanlig tema i fedrelandsdikt.

Naturen i diktet er for eksempel et bilde på frihet i Norge. I skogen og på fjellet kan vi bevege oss fritt. Vi kan være for oss selv og oppleve stillhet og balanse. 

Jeg-et i diktet har lyst til å kjempe for friheten. Det kan vi se i strofe fem:

Gid jeg da snart maa blive stor — 
- jeg har saa længe biet — 
at tappert jeg kan verne for 
min Faders dyre Frihed!

Frihet er en viktig verdi i Norge. Det har i mange år vært et viktig prinsipp for nordmenn å eie sitt eget hjem. I strofe fire beskriver jeg-et at hans far opplever frihet i sin egen hytte. Faren eier hytta, og det er derfor ingen andre som kan bestemme eller kontrollere hvordan han skal leve sitt liv der. Dette prinsippet og denne friheten ønsker diktet å bevare og hylle: Det samme prinsippet bør nemlig også gjelde for Norge som nasjon: Det bør også være fritt og eies av nordmennene selv. 

Nordmenn forstår ellers seg selv som rolige mennesker, som gjerne vil være nøytrale i spørsmål om krig. De er likevel villige til å...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Vi ere en Nasjon, vi med

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.