Velkommen til nye Ving | Kortsvar

Dette er vår oppgavehjelp til kortsvarsoppgaven i Norsk sidemål om en annonse fra Ving reisebyrå med tittelen: «Velkommen til nye Ving. Flere personlige opplevelser enn noensinne».

Vi hjelper deg på vei med å formulere formålet med annonsen og gjøre en retorisk analyse av bruken av appellformerne.

Oppgaven ble gitt til Norsk skriftlig eksamen i sidemål, høsten 2021:

Kortsvarsoppgave

Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord.

Vedlegg:

  • Annonse fra Ving reisebyrå i magasinet «Ukeadressa», Adresseavisen januar 2021

Gjør kort greie for formålet med den sammensatte teksten, og forklar hvordan etos, patos og logos er brukt.

Kommentar: Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk. Du skal skrive om både etos, patos og logos, men du velger selv hva du vil legge mest vekt på.

Oppgavehjelpens innhold

Utdrag av oppgavehjelpen

Her kan du lese et utdrag:

Patos

Appell til patos handler om hvordan avsenderen, Ving, fremkaller følelser hos mottakeren, som skal få virksomheten til å fremstå i et positivt lys og gi lyst til å kjøpe reisene deres.

Her stiller vi noen spørsmål som du selv kan velge mellom å fokusere på. De hjelper deg med å forstå hvordan patos brukes i annonsen. Vi har delt spørsmålene inn i to emner.

Hvilke følelser skapes hos leseren, av at Ving med nye eiere nå har «sterk optimisme», «en fremtidsrettet ånd» og «blikket fast rettet mot en klar og blå horisont» ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Velkommen til nye Ving | Kortsvar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.