Den sosialdemokratiske velferdsmodellen

Denne siden gir deg et innblikk i den sosialdemokratiske velferdsmodellen. Modellen kalles også den nordiske velferdsmodellen.

Hvem mottar velferdsytelser?

Mange velferdsytelser står til rådighet for alle som er i en bestemt situasjon. F.eks. kan du bli tatt opp til en videregående utdanning hvis du har et vitnemål, du kan få alderspensjon hvis du er gammel, og du kan få legehjelp hvis du er syk. Du har rett til de tingene, uansett hvor mye penger du har, eller hvilken tilknytning du har til arbeidsmarkedet. Det kaller man at velferdsytelsene er universelle. At noe er universelt betyr at det gjelder for alle.

Sosialdemokratiske velferdsstater har som regel også noen velferdsytelser som ikke er helt universelle. I Norge avhenger beløpet man får utbetalt i arbeidsledighetstrygd eksempelvis av hvor høy ens inntekt var før man ble arbeidsløs.

Hvor store er velferdsytelsene?

Velferdsytelsene er som regel store i sosialdemokratiske velferdsstater. Overføringene er høye, og det brukes mye penger på serviceytelser som helse- og utdanningssystemet. Velferdsytelsene er tilstrekkelige til at man f.eks. kan få en ordentlig behandling hvis man blir syk. Private forsikringe...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn