Den liberale velferdsmodellen

Denne siden gir deg et innblikk i den liberale velferdsmodellen. Modellen kalles også den markedsbaserte velferdsmodellen.

Hvem mottar velferdsytelser?

En liberal velferdsstat retter velferdsytelsene til de som på ingen annen måte kan klare seg selv. Liberale velferdsstater gir f.eks. som hovedregel kun overføringer til de som hverken har inntekt eller en formue de kan leve av. Liberale velferdsstater stiller også ofte legehjelp til rådighet for de dårligst stilte, mens resten av befolkningen selv må sørge for helseforsikring. Med andre ord hjelper staten generelt kun de som ikke har mulighet til å hjelpe seg selv. 

De fleste liberale velferdsstater har imidlertid enkelte velferdsytelser for alle borgerne. Det er f.eks. vanlig at alle barn har tilgang til offentlig betalte grunnskoler.

Hvor store er velferdsytelsene?

Velferdsytelsene er små i liberale velferdsstater. Overføringene er bare akkurat store nok til at mottakerne kan klare seg. Gratis serviceytelser, som legehjelp til de dårligst stilte, er generelt av lav kvalitet. De som har råd, velger som regel selv å forsikre seg mot arbeidsløshet, sykdom og andre uforutsette hendelser. Det er også vanlig at man selv sparer opp til man går av med ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn