Den konservative velferdsmodellen

Denne siden gir deg et innblikk i den konservative velferdsmodellen. Modellen kalles også for den kontinentale modellen, fordi den er utbredt på det europeiske kontinentet.

Hvordan finansieres velferden?

Konservative velferdsstater sikrer primært befolkningens velferd gjennom obligatoriske forsikringer i arbeidslivet. Det betyr at personer i arbeid og deres arbeidsgivere er tvunget til i fellesskap å betale for forsikringer og pensjonsordninger som f.eks. trer i kraft ved arbeidsløshet, sykdom og alderdom. Noen ganger gir staten også et bidrag til forsikringene.

Siden det er obligatorisk å betale for forsikringene, er de i virkeligheten en slags skatt. I tillegg innkrever staten inntektsskatter og andre skatter. Skattenivået er som regel samlet sett noe høyere enn i liberale velferdsstater.

Hvem mottar velferdsytelser?

Velferden er som utgangspunkt forbeholdt personer som er eller har vært i arbeid. Det er nemlig bare de som har blitt forsikret gjennom arbeidslivet. De fleste konservative velferdsstatene stiller imidlertid noen velferdsytelser til rådighet for hele befolkningen. Det gjelder f.eks. utdannelse. En del konservative velferdsstater garanterer dessuten noen minimale ytelser for de som ikke har noen forsikringer, og som ikke kan klare seg på andre måter.

Konservative velferdsstater legger stor vekt på sivilsamfunnet og ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn