Sammendrag

Hva er en velferdsstat?

 • Velferdsstat: En stat som ivaretar funksjoner som skal fremme velferden til samfunnets borgere og som fordeler velferden.

Velferdsmodeller

Den sosialdemokratiske

 • Ytelsene er universelle, dvs. gjelder for alle.
 • Velferdsytelsene er høye, og det er mange gratisytelser
 • Finansieres gjennom skatter som er forholdsvis høye.
 • Høy omfordeling.
 • Inspirert av sosialdemokrati.
 • Finnes i bl.a. Norge, Danmark og Sverige.

Den konservative

 • Finansieres gjennom obligatoriske forsikringer i arbeidslivet.
 • Ytelser er for dem som er eller har vært i arbeid. Enkelte ytelser er imidlertid for alle, f.eks. utdannelse.
 • Forventes at sivilsamfunn eller familie stiller opp hvis noen trenger hjelp.
 • Størrelsen på ytelser avhenger av hvor lenge man har vært i arbeidslivet og hvor høy lønn man har tjent.
 • Omfordelingen er større enn i liberale, men mindre enn i sosialdemokratiske velferdsstater.
 • Inspirert av konservatisme.
 • Finnes bl.a. i Tyskland og Frankrike.

Den liberale

 • Målrettede ytelser til dem som ikke kan klare seg selv.
 • Velferdsytelsene er små.
 • Lav omfordeling.
 • Finansieres gjennom skatter. Skatten er imidlertid typisk lav i liberale velferdsstater.
 • Inspirert av liberalisme.
 • Finnes bl.a. i USA og Storbritannia.

Velferdsstaten i Norge

 • Den norske velferdsstaten begynte å vokse frem som en reaksjon på industrialiseringen. Arbeidernes fagbevegelse kjempet gradvis for flere rettigheter frem mot 2. Verdenskrig.
 • Etter 2. Verdenskrig ble grunnlaget for den velferdsstaten vi kjenner i dag lagt.

Fire viktige områder i den norske velferdsstaten

 • Sosialsektor: Sosialsektorens formål er å fremme økonomisk og sosial trygghet hos borgerne.
 • Trygdesystemet: Trygdesystemet gir økonomisk støtte til samfunnets borgere ved tap av inntekt, f.eks. på grunn av arbeidsløshet, graviditet og sykdom.
 • Helsesektoren: Helsesektoren skal sikre at alle borgerne i Norge, uansett økonomisk, sosial eller geografisk bakgrunn, har tilgang til helsetjenester.
 • Oppvekstsektoren:  Oppvekstsektoren består av institusjoner som gir omsorg og opplæring av barn og unge fra de starter i barnehagen til universitetsutdanning.

Tre nivåer i den norske velferdsstaten

 • Stat: Staten har ansvaret for de overordnede velferdsoppgavene. F.eks. sykeh
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn