Velferdsstatens utfordringer og fremtid

Eldrebølgen

Den norske befolkningen blir eldre og eldre. Det skyldes to ting. 

For det første får vi ikke så mange barn som tidligere. Det vil si at fertiliteten har falt. Fertilitet er innenfor samfunnsvitenskapen et mål på hvor mange barn som fødes i en befolkning, målt i forhold til befolkningens størrelse. 

For det andre lever vi lenger og lenger. Det betyr at andelen av befolkningen som er i arbeidsdyktig alder synker, og at andelen eldre stiger. 

Noen mener at det vil bli en utfordring for den norske velferdsstaten, fordi færre arbeidsdyktige betyr mindre skatteinntekter, og flere eldre betyr flere utgifter til pensjon, pleie og helse. 

Der er imidlertid noen grunner til å tro at den norske velferdsstaten kan klare seg igjennom utfordringen. For det første er vi friske lenger enn tidligere, hvilket betyr færre utgifter til pleie og helse. For det andre har man satt av penger Oljefondet til å finansiere de økte utgiftene. For det tredje har Norge gjennomført reformer som gjør at eldre går senere av med...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn