Velferdsstaten i Norge

På de følgende sidene kan du lese om den norske velferdsstaten og dens utfordringer. På siden Kjennetegn ved den norske velferdsstaten kan du blant annet lese om:

På siden Velferdsstatens utfordringer og fremtid kan du lese om fire utfordringer:

Her kan du lese et utdrag fra Kjennetegn ved den norske velferdsstaten

I dag er den norske velferdsstaten svært omfattende. Der er en lang rekke velferdsordninger som skal sikre at borgerne har en minimumslevestandard. Der er særlig fire viktige områder som står for den velferden de fleste forbinder med velferdsstaten:

  1. Sosialsektor. Sosialsektorens formål er å fremme økonomisk og sosial trygghet hos borgerne. Sosialsektoren står blant annet for å hjelpe flere borgere i arbeid, tilby praktisk og midlertidig økonomisk bistand, samt forebygge sosiale problemer.
  2. Trygdesystemet. Trygdesystemet gir økonomisk støtte til samfunnets borgere ved tap av inntekt, f.eks. på grunn av arbeidsløshet, graviditet og sykdom. Trygdesystemet står også for pensjonsutbetalinger.
  3. Helsesektor. Helsesektoren skal sikre at alle borgerne i Norge, uansett økonomisk, sosial eller geografisk bakgrunn, har adgang til helsetjenester. Helsesektoren inneholder blant annet sykehus, legevakt og fysioterapi.
  4. Oppvekstsektoren. Oppvekstsektoren består av institusjoner som gir omsorg og opplæring av barn og unge fra de starter i barnehagen til universitetsutdannelse. Utdannelse anses for å være et nøkkelgode, fordi et høyt utdanningsnivå typisk medfører høyere levestandard og bedre helse.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn