Menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter?

Menneskerettigheter er et sett av rettigheter og friheter som man har i kraft av å være menneske. Rettighetene bygger på en forutsetning om at alle mennesker har samme verdi. Menneskerettighetene er derfor også universelle. Det vil si at de gjelder for alle - uansett kjønn, klasse, religion eller nasjonalitet.

Man skiller typisk mellom tre typer menneskerettigheter:

  1. Sivile og politiske rettigheter. Det er rettigheter som skal sikre borgerne mot statlige inngrep i livene deres. Det kan eksempelvis være ytringsfrihet.
  2. Sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Det er rettigheter som staten skal sikre individet. Det kan eksempelvis være retten til utdannelse.
  3. Kollektive rettigheter. Det er rettigheter som gis til en hel gruppe. Det kan eksempelvis være retten til særlig beskyttelse.

Det er uenighet om hvorvidt det finnes menneskerettigheter og hvordan de ser ut. Når man snakker om menneskerettigheter på videregående, er det typisk FNs menneskerettighetserklæring og konvensjoner man mener.

Hvordan har den norske velferdsstaten implementert menneskerettighetene?

Norge har underskrevet FNs konvensjoner og erklæringer om menneskerettigheter, men hvordan menneskerettighetene implementeres er opp til medlemslandene. Norge har blant annet endret landets grunnlov, så den sier: «Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettstaten og menneskerettighetene». Nedenfor belyser vi hvordan de forskjellige rettighetene er sikret i Norge.

Sivile og politiske rettigheter

Hvis vi tar en titt på de sivile og politiske rettighetene, så er de sikret ved at Norge er et demokrati og en rettsstat. Norge er et indirekte demokrati, hvor borgerne velger pol...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn