Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Velferdsstaten | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2021
Sist oppdatert: 09.11.2023
Antall sider: 20

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2021, 28. oktober). Velferdsstaten | Kompendium. https://www.studienett.no/velferdsstaten