Hva er en velferdsstat?

På denne siden får du en forståelse av hva en velferdsstat er. Velferdsstater blir forstått på mange forskjellige måter av forskjellige samfunnsforskere og politikere. Derfor er det saktens mulig at du støter på forståelser i pensum eller i mediene som er annerledes enn den du får her. 

Velferdsstaten omfordeler velstand

Velferdsstaten sikrer borgerne sine en viss velferd. Det gjør velferdsstaten ved hjelp av velferdsytelser. Man kan motta velferdsytelser uten å miste borgerrettighetene sine, som f.eks. retten til å stemme. På den måten skiller velferdsytelser seg fra f.eks. fattighjelp.

Eksempler på hvordan velferdsstater omfordeler

Velferdsstaten sikrer borgernes velferd gjennom velferdsytelser. To av de vanligste formene for velferdsytelser er overføringer og goder som s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn