Velferd

Velferd er et begrep uten noen klar definisjon, fordi definisjonen av velferd vil være forskjellig fra person til person. Det skyldes at mennesker har forskjellige behov. De fleste er imidlertid enige om at velferd handler om det gode liv. I det perspektivet er velferd oppfyllelsen av de behovene vi har for å leve et trygt, godt og lykkelig liv. 

Der er noen ting som stort sett alle trenger for å leve et godt liv. Det kan eksempelvis være gratis utdannelse og legehjelp. Det kan også være muligheten til å gå på fritidsaktiviteter eller å ha et sosialt sikkerhetsnett. 

Velferd er vanskelig å måle, fordi man ikke direkte kan måle hvor gode liv folk har. Man er derfor nødt til å finne noe målbart som kan fungere som en indikator for om folk lever gode...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn