Andre begreper

Den liberale velferdsmodellen

Den liberale velferdsmodellen er kjennetegnet av en lav grad av omfordeling, og ytelsene er rettet mot de dårligst stilte i samfunnet. Modellen bygger på et liberalt verdisett, og er å finne i land som Storbritannia og USA.

Den konservative velferdsmodellen

Den konservative velferdsmodellen sikrer befolkningens velferd gjennom obligatoriske forsikringer på arbeidsmarkedet. Det betyr at det hovedsakelig er folk som er eller har vært i arbeid som har tilgang på velferd. I konservative velferdsstater legges det stor vekt på familien, og det forventes at familien stiller opp hvis noen trenger hjelp.

Den sosialdemokratiske velferdsmodellen

Den sosialdemokratiske velferdsmodellen er kjennetegnet av en høy grad av omfordeling og at velferdsytelsene er tilgjengelige for alle. Modellen er særlig utb...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn