Begreper

På de følgende sidene dekker vi noen av de sentrale begrepene vi har brukt i kompendiet:

Her kan du lese et utdrag fra Andre begreper

Liberalisme

Liberalisme er en ideologi som oppsto omkring 1600-tallet. Kort fortalt er det en ideologi som mener at staten skal blande seg så lite som mulig i borgernes liv og samfunnets økonomi. Statens rolle er utelukkende å beskytte sine borgere mot hverandre og mot andre stater. Liberalismen mener at individet er selvstendig og fornuftig. Individet trenger derfor ikke en stat til å fortelle hva individet skal gjøre.

Sosialdemokrati

Sosialdemokrati utspringer fra den demokratiske sosialismen. Det er en ideologi som går inn for en sterk stat og stor økonomisk omfordeling i kombinasjon med markedsøkonomi. 

Velferdsstaten

En velferdsstat er en stat som, gjennom sin innretning og de ytelsene staten tilbyr, fremmer velferden hos statens borgere. Hvilken velferd som fremmes, og hvilke ytelser som tilbys, avhenger av hvilken velferdsmodell det er snakk om. 

Eldrebølgen

Et ord for den utfordringen som går ut på at andelen eldre i forhold til arbeidsdyktige stiger. Det medfører at en større andel av befolkningen må forsørges, mens andelen som kan forsørge blir mindre.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn