Velferds­staten

Her finner du kompendiet vårt om velferdsstaten. I kompendiet hjelper vi deg med å forstå hva en velferdsstat er, hvilke ulike velferdsmodeller som finnes, og hvilke utfordringer den norske velferdsstaten står overfor. Du kan støte på velferdsstaten i fagene Samfunnsfag, Politikk og menneskerettigheter, Sosialkunnskap, samt Sosiologi og sosialantropologi.

I kompendiet finner du følgende sider:

Her kan du lese et utdrag fra Velferdsstatens utfordringer og fremtid

Mindre inntekter fra oljeutvinning

Norges inntekter fra utvinning av olje er med på å finansiere den norske velferdsstaten. Oljeinntektene har gjort det lettere for Norge å ha en velutbygget velferdsstat i økonomiske kriser uten å gjøre kutt i velferden. Men olje ikke er en vedvarende energikilde, og Norge vil gå tom for olje i fremtiden. 

Når oljeinntektene forsvinner, vil man enten måtte senke utgiftene til den norske velferdsstaten (f.eks. ved å gjøre kutt i velferden) eller øke inntektene (f.eks. sette opp skatten eller øke brukerbetaling).

For å få oljeinntektene til å rekke så lenge som mulig, har den norske staten satt begrensninger for hvor mye penger politikerne får ta av Oljefondet årlig. Politikerne får maksimalt bruke 4 % årlig. Det kalles handlingsregelen. Handlingsregelen er med på å forlenge holdbarheten til den norske velferdsstaten, men på sikt er man nødt til å finne andre måter å finansiere velferdsstaten på.

Forventningskrise

I et rikt samfunn som det norske, oppstår det en forventning i befolkningen om at levestandarden skal øke over tid. Befolkningen stiller derfor flere og flere krav til velferdsstaten og ønsker at den skal utbygges. Befolkningens krav fører til at politikerne konkurrerer om å love flest forbedringer av velferdsstaten. Velgerne vil derfor oppleve at politikerne lover mer enn de kan holde. Det kan føre til at tilliten til politikere og velferdsstaten faller.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Velferdsstaten

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 31.01.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  Gir meget god oversikt over det grunnleggende om velferdsstaten / modeller. Det er lett å forstå det som blir skrevet og man lærer mye ut av det.
 • 26.10.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  grunnleggende og enkelt forklart
 • 31.05.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 30.05.2023
  Skrevet av Elev på Vg3