Vektorer i planet

Her er vårt kompendium som handler om vektorer i planet. Vektorer i planet er en del av Matematikk R1 og R2.

Kompendiets oppbygning

Kompendiet innledes med siden Sammendrag, der du finner en kort oppsummering av viktige begreper. Du kan for eksempel bruke notatsiden dersom du er interessert i å få et overblikk over emnet eller ønsker å friske opp noen begreper.

Du finner en introduksjon til begrepet «vektor» på siden Hva er en vektor? Deretter gjennomgår vi en rekke sentrale begreper innenfor vektorregning på siden Notasjon og begreper.

Sidene Sum av vektorer, Differanse av vektorer og Produkt av tall og vektor handler om hvordan vi hhv. legger sammen vektorer, trekker vektorer fra hverandre og ganger vektorer med tall. Du finner en oversikt over regneregler på siden Regneregler for vektorer.

På siden Vektorkoordinater gjennomgår vi bl.a. hvordan vi definerer koordinatene til en vektor, hvordan vi skriver koordinater, og hvordan vi tegner en vektor i et koordinatsystem når koordinatene er kjent.

Kompendiet inneholder også en gjennomgang av hvordan vi finner vektoren mellom to punkter og hvordan vi bestemmer lengden av en vektor.

På siden Skalarprodukt og vinkelen mellom vektorer gjennomgår vi en definisjon av vinkelen mellom to vektorer, en definisjon av skalarproduktet og noen regneregler for beregning av skalarproduktet. Skalarproduktet kan bl.a. brukes til å avgjøre om to vektorer er ortogonale.

Mot slutten av kompendiet definerer vi determinanten mellom to vektorer på siden Determinant. Determinanten mellom to vektorer kan brukes til å bestemme arealet av en figur utspent av de to vektorene. Du kan lese mer om dette på sidene Areal av parallellogram utspent av vektorer og Areal av en trekant utspent av vektorer.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Vektorer i planet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.