Språket er viktig

Engelsk er først og fremst et språkfag, og språket i besvarelsen din utgjør derfor en viktig del av vurderingsgrunnlaget når det skal settes karakter. Mange stavefeil og grammatiske feil kan trekke mye ned, også selv om innholdet i besvarelsen din ellers er godt.

Vær oppmerksom på staving og grammatikk

Sørg alltid for at skriveprogrammet på laptopen din er installert, og at du har aktivert stavekontroll på engelsk. Stavekontrollen kan fange opp svært mange typiske stavefeil som ellers er lett å overse i farten. Dette er et fullt tillatt hjelpemiddel til eksamen, så det er ingen grunn til ikke å bruke det.

Vær imidlertid oppmerksom på at stavekontrollen ikke nødvendigvis fanger opp alle stavefeilene dine. Engelsk har svært mange ord som likner på hverandre, og stavekontrollen kan for eksempel ikke alltid skjelne mellom ord på norsk som også likner på engelske ord.

Mange skriveprogrammer har også en grammatikkontroll som i enkelte t...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn