Kilder

Ved eksamen i engelsk fellesfag, har du mulighet til å finne frem til egne kilder på forberedelsesdagen. I dette avsnittet kan du lese om hva du skal være spesielt oppmerksom på når du finner kilder selv. 

Hvis du er oppe til i eksamen i engelsk programfag, har du mulighet til å bruke internett til å finne frem til egne kilder under selve eksamen. Dette avsnittet kan altså også være relevant å lese, hvis du skal opp til en av disse eksamenene.

Hvordan finner man kilder?

Du har kanskje selv noen bøker, artikler og lærebøker som handler om emnet ditt? Hvis dette er tilfellet, kan du begynne med å orientere deg i disse. Ofte er emnet for eksamen knyttet opp til noe dere har jobbet med på skolen. Derfor er de engelske lærebøkene dine et godt sted å starte. I tillegg kan du finne litteraturhenvisninger i de fleste faglige oppslagsverkene, både på nettet og ellers, som muligens kan hjelpe deg videre.

For å få mest ut av søkene dine på internett, er det viktig at du bruker de riktige søkeordene. I tillegg bør du være oppmerksom på om emneordet ditt har synonymer, og i så fall sørge for å inkludere disse i søket ditt. Du bør også sjekke om det er under- eller overordnede emneord som hører til emnet. Søk hvor du kombinerer ordene forskjellig, vil også gi ulike resultater. Prøv deg...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn