Samfunnsfaglig engelsk

Eksamen i samfunnsfaglig engelsk består vanligvis av to kortsvarsoppgaver og én langsvarsoppgave.

Det er tillatt å bruke internett for å søke etter informasjon og kilder, når du besvarer disse oppgavene, da nettet vil være åpent som i vanlige undervisningssituasjoner. Det er imidlertid viktig at du passer på å velge ut og bruke nettbaserte kilder på en fornuftig måte. Derfor anbefaler vi at du leser veiledningen vår om kilder og kilde…

...

Oversikt over eksamen

Eksamen i samfunnsfaglig engelsk har særlig fokus på aktuelle politiske emner i engelsktalende land, men ett enkelt oppgavesett kan godt dekke flere forskjellige temaer. Oppgavene som ble gitt til eksamen høsten 2017 (se eksempelet nedenfor), hadde blant annet både Donald Trumps første tid som president og Brexit-situasjonen i England som tema.

Her kan du se et eksempel på hvordan opgaveformuleringen kan se ut i samfunnsfaglig engelsk
 

Kun brukere med Studienet VIP-medlemskap kan lese denne teksten.

...

Kortsvarsoppgavene

Vanligvis skal du besvare begge kortsvarsoppgavene når du er oppe til eksamen i samfunnsfaglig engelsk.

Ofte vil den ene kortsvarsoppgaven be deg om å kommentere språklige og litterære virkemidler i ett eller flere tekstutdrag. De utvalgte tekstene er for eksempel utdrag fra politiske taler. Ditt hovedfokus bør da være å beskrive hvordan språket understøtter talerens politiske budskap.

Når du skal beskrive språklige og litterære virkemidler, kan følgende begreper være nyttige:…

...

Langsvarsoppgaven

Du skal alltid kun besvare én av langsvarsoppgavene.

Langsvarsoppgavene i samfunnsfaglig engelsk har alltid fokus på politiske emner. I enkelte tilfeller er oppgavene baseret på lengre tekstuddrag, mens du i andre bare skal ta utgangspunkt i korte sitater. Tekstene er normalt sakprosa, men du kan også enkelte ganger møte skjønnlitteratur. Du kan også bli bedt om å trekke inn illustrasjoner eller statistisk materiale i besvarelsen din.

Oppgaveinstruksen til langsvar inneholder vanligvis formuleringer som “Discuss…” eller “Comment on…”. I og med at du ofte blir bedt om å diskutere et bestemt emne, bør teksten din …

...

Tidligere oppgaver

Ne…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn