Engelsk 2

...

Del 1 - Tekstresepsjon

I denne delen av oppgavesettet får du en enkelt oppgave som tester evnen din til å forstå en tekst. Oppgaven minner om den tilsvarende tekstresepsjonsoppgaven fra eksamen i Engelsk 1, men den stiller imidlertid litt større krav til deg som elev. Spørsmålet er nemlig mer åpent formulert, så du i høyere grad selv skal kunne disponere svaret ditt og finne frem til de riktige fagbegrepene.

Spørsmålet vil typisk både handle om hva teksten prøver å si, og hvordan teksten prøver å si det. Det vil med andre ord si at du også kan få behov for å forholde deg til tekstens virkemidler. Du kan f.eks. bli bedt om å forklare hvordan teksten kommuniserer et bestemt budskap, eller hvordan den argumenterer for en bestemt påstand.

Når du besvarer denne oppgaven, er det særlig viktig at du kjenner fagbegrepene for de viktigste språklige virkem…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn