Engelsk 1

Her kan du lese om den skriftlige eksamenen i engelsk 1 som programfag. 

Overblikk

Den skriftlige eksamenen i Engelsk 1 består av et digitalt oppgavesett som er inndelt i tre deler. Del 1 består normalt av to underoppgaver, Del 2 består av én enkelt oppgave, mens Del 3 gir deg fire forskjellige oppgaver som du kan velge mellom. 

Alle oppgavene skal besvares i et samlet dokument, som du til slutt blir bedt om å laste opp i det digitale oppgavesettet. På den siste siden i oppgavesettet, kan du lese reglene for hvordan filen skal lastes opp og hva du skal kalle den. 

Nedenfor kan du lese om hvilke oppgavetyper du kan møte på i de forskjellige delene av eksamenen.

Del 1 - Tekstresepsjon

Denne delen av oppgavesettet består av to korte skriveoppgaver som tester evnen din til å forstå og analysere tekster. 

Oppgaven vil typisk be deg om å lese en tekst, og deretter besvare to f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn