Engelsk programfag

Den skriftlige eksamenen i engelsk programfag består av en digital eksamen på 5 timers varighet. 

Utdrag

Del 3 - Tekstproduksjon

Denne delen av oppgavesettet lar deg velge mellom fire forskjellige lengere skriveoppgaver.

Instruksjonene i disse oppgavene kan være veldig forskjellige fra gang til gang, men du kan f.eks. bli bedt om å diskutere en påstand eller reflektere over et sitat eller en problemstilling. Ved noen av oppgavene vil det være presentert et kildemateriale du kan ta utgangspunkt i, men du kan også bli bedt om å ta utgangspunkt i de tekstene du har arbeidet med i løpet av året. 

Du vil typisk også ha muligheten til å velge en oppgave som handler om analyse og tolkning. Hvis du velger denne oppgaven, er det spesielt viktig at du har god kontroll på de relevante analysebegrepene. Du bør f.eks. bare velge en oppgave med diktanalyse hvis du føler deg trygg på å analysere dikt, og kjenner de relevante begrepene. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn