Engelskspråklig litteratur og kultur

Eksamen i engelskspråklig litteratur og kultur består vanligvis av to kortsvarsoppgaver og én langsvarsoppgave. Internett vil ikke være åpent under selve eksamen. Utdanningsdirektoratet tillater imidlertid bruk av enkelte nettbaserte kilder. Disse nettressursene fremgår h…

...

Oversikt over eksamen

Eksamen i engelskspråklig litteratur og kultur skiller seg fra de andre tre, fordi det i stor grad vil bli fokusert på skjønlitteratur i tekstvedleggene. Du blir samtidig testet grundig i tekstanalyse, så det er viktig å holde orden på fagbegreper.

Her kan du se et eksempel på hvordan opgaveformuleringen kan se ut i engelskspråklig litteratur og kultur
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

...

Kortsvarsoppgavene

Vanligvis skal du besvare begge kortsvarsoppgaver, når du er oppe til eksamen i engelskspråklig litteratur og kultur.

I den ene kortsvarsoppgaven blir du ofte bedt om å kommentere språklige karaktertrekk og litterære virkemidler i ett eller flere tekstutdrag. Vedleggene er som oftest skjønlitteratur, men kan i noen tilfeller også være sakprosa med kulturelt fokus. Du skal gjerne vise hvordan språket blir brukt til å beskrive noe spesifikt. For eksempel kan du bli bedt om å vurdere hvordan språket blir brukt til å presentere miljøet (the setting) i en tekst.

Når du skal beskrive språklige og l…

...

Langsvarsoppgaven

Du skal alltid kun besvare én av langsvarsoppgavene.

Langsvarsoppgavene i engelskspråklig litteratur og kultur fokuserer på skjønlitterære tekster. Disse skal du på en eller annen måte analysere eller tolke. Noen oppgaver er knyttet opp til ett enkelt tekstutdrag, mens andre ber deg om å sammenligne flere forskjellige tekster eller utdrag.

Fordi eksamensoppgavene er knyttet opp til tekstanalyse, er det svært viktig at du har god oversikt over de viktigste begrepene som vi bruker i litterær analyse. Hvis du for eksempel blir bedt om å kommentere setting i en tekst, er det svært viktig at du faktisk kjenner til hva begrepet setting innebærer.

Her er en kort oversikt over begreper som kan være spesielt relevante ved analyse av skjønnlitteratur. Du vil ofte spesifikt bli bedt om å kommentere ett eller to av følgende…

...

Tidligere oppgaver

Neden…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn