Kom godt i gang med skriftlig eksamen

I dette avsnittet kan du skaffe deg en oversikt over strukturen i eksamensopgavene og lese generelle råd om hvordan du kan forberede deg best mulig til skriftlig eksamen i engelsk.

Oppgavene: Kortsvar og langsvar

Alle fire eksamener i engelsk har samme overordnede struktur og består av to deler. Samlet eksamenstid er alltid 5 klokketimer, så fremt du ikke har rett til utvidet tid.

Første del av eksamenssettet kalles for kortsvarsoppgavene (short answer) og består av to deloppgaver; 1a og 1b. I engelsk fellesfag skal du bare vanligvis svare på én av oppgavene. Ved de tre andre eksamenene skal du vanligvis besvare begge to. Det står heldigvis alltid angitt hvor mange kortsvarsoppgaver du skal besvare.

Kortsvarsoppgavene har ofte særlig fokus på selve det engelske språket. For eksempel kan du bli bedt om å redegjøre for språklig stil, argumentasjon eller virkemidler i en tekst eller et tekstutdrag. Du kan imidlertid også bli bedt om å presentere synspunkter på et sitat og skulle argumentere for disse, eller skrive en kommentar til en illustrasjon eller en reklameannonse.

Et typisk kortsvar bør være på mellom 300 og 500 ord.

Andre del av eksamenssettet kalles for langsvarsoppgaven (long answer). Oppgaven består av fire forskjellige deloppgaver; 2a, 2b, 2c og 2d. Du skal kun...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn