Forberedelse til skriftlig eksamen

Organiser notatene dine

I forbindelse med skriftlig eksamen blir du ofte bedt om å trekke inn engelskfaglig stoff som du tidligere har arbeidet med gjennom skoleåret. Det er derfor en god idé å titte igjennom notatene dine, og samtidig organisere dem tematisk. Slik kan du lett finne frem i dem.

Husk for all del å ta med notatene dine på selve eksamensdagen. Det kan være lurt å ha trykket dem ut i papirform på forhånd, om de kun er lagret på PC-en din. Husk også å ta med lærebøkene dine i faget. Det kan hende du trenger dem underveis, hvis du for eksempel skal referere til en bestemt tekst som du har gjennomgått i løpet av undervisningsåret.

Opparbeid deg et relevant ordfo

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn