Internasjonal engelsk

Eksamen i internasjonal engelsk fokuserer særlig på internasjonale emner og problemstillinger, og eksamenssettet tar vanligvis for seg flere aktuelle temaer. Temaer fra tidligere eksamener har blant anet vært flyktningkriser, kampen for kvinnerettigheter, klimaforandringer, overbefolkning og de engelskspråklige medienes rolle i verdenssamfunnet.

Det er tillatt å bruke internett under eksamen for å søke etter informasjon og kilder når du besvarer disse oppgavene. Det er viktig at du passer på å velge ut og bruke nettbaserte kilder på en fornuftig måte. Derfor anbefaler vi at du leser veiledningen vår om kilder og kil…

...

Oversikt over eksamen

Eksamen i internasjonal engelsk består vanligvis av to kortsvarsoppgaver og én langsvarsoppgave. Det er tillatt å bruke internett under eksamen, da nettet vil være åpent som i vanlige undervisningssituasjoner.  

Her kan du se et eksempel på hvordan opgaveformuleringen kan se ut i internasjonal engelsk
 

Kun brukere med Studienet VIP-medlemskap kan lese denne teksten.

...

Kortsvarsoppgavene

Vanligvis skal du besvare begge kortsvarsoppgaver, når du er oppe til eksamen i internasjonal engelsk.

Ofte vil den ene kortsvarsoppgaven be deg om å kommentere språklige og litterære virkemidler i ett eller flere tekstutdrag. De utvalgte tekstene kan både være skjønlitteratur og sakprosa, men vil vanligvis handle om et internasjonalt emne som er relevant. Fokuser på å beskrive hvordan språket understøtter tekstens budskap eller formål. Husk også å gi konkrete eksempler fra teksten som understøtter dine egne observasjoner, og si alltid noe om effekten av virkemidlene.

Når du skal beskrive språklige og litterære virkemidler, kan følgende beg…

...

Langsvarsoppgaven

Du skal alltid kun besvare én av langsvarsoppgavene.

Langsvarsoppgavene i internasjonal engelsk er svært forskjellige og kan både være baseret på lengre tekstutdrag og korte sitater. Tekstene som du skal ta utgangspunkt i, er ofte en blanding av skjønnlitteratur og sakprosa. Alle berører internasjonale temaer.

Oppgaveinstruksen til langsvar inneholder ofte formuleringer som “Discuss…” eller “Comment on…”. I og med at du ofte blir bedt om å diskutere et bestemt emne, bør teksten din bygges opp som en systematisk og struktureret behandling av emnet med argumenter fra…

...

Tidligere oppgaver

Ne…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn