Vg 1 yrkesfaglig

...

Del 4 - Skriftlig produksjon

Denne delen av oppgavesettet lar deg velge mellom fire forskjellige lengere skriveoppgaver.

Instruksjonene i disse oppgavene kan være veldig forskjellige fra gang til gang, men du kan f.eks. bli bedt om å diskutere en påstand eller, reflektere over et sitat eller en problemstilling. Normalt vil noen av oppgavene handle spesifikt om arbeidsmarkedet, og ofte vil du bli bedt om å dele noen tanker om de bestemte forholdene som gjelder i nettopp den profesjonen som du holder på å utdanne deg til. 

Oppgavene er formulert så du har gode muligheter til å inkludere kilder fra forberedelsesmaterialet. I noen oppgaver vil du spesifikt bli bedt om å inkludere noen bestemte kilder, mens du i andre oppgaver er mer fri til å anvende de kildene du selv tenker er relevante. Husk å angi korrekte opplysninger om alle kildene du…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn