Kilder

Ved eksamen i engelsk fellesfag, har du mulighet til å finne frem til egne kilder på forberedelsesdagen. I dette avsnittet kan du lese om hva du skal være spesielt oppmerksom på når du finner kilder selv. Avslutningsvis får du også en liste over lenker som kan være nyttige når du skal finne engelske kilder.

Hvis du er oppe til i eksamen i internasjonal engelsk eller samfunnsfaglig engelsk, har du mulighet til å bruke internett til å finne frem til egne kilder under selve eksamen. Dette avsnittet kan altså også være relevant å lese, hvis du skal opp til en av disse eksamenene.

Hvordan finner man kilder?

Du har kanskje selv noen bøker, artikler og lærebøker som handler om emnet ditt? Hvis dette er tilfellet, kan du begynne med å orientere deg i disse. Ofte er emnet for eksamen knyttet opp til noe dere har jobbet med på skolen. Derfor er de engelske lærebøkene dine et godt sted å starte. I tillegg kan du finne litteraturhenvisninger i de fleste faglige oppslagsverkene, både på nettet og ellers, som muligens kan hjelpe deg videre.

For å få mest ut av søkene dine på internett, er det viktig at du bruker de riktige søkeordene. I tillegg bør du være oppmerksom på om emneordet ditt har synonymer, og i så fall sørge for å inkludere disse i søket ditt. Du bør også sjekke om det er under- eller overordnede emneord som hører til emnet. Søk hvor du kombinerer ordene forskjellig, vil også gi ulike resultater. Prøv deg frem.

Vær kildekritisk

Internett/Google er nok det første du tenker på når det handler om å finne kilder. Men pass på! De sidene som Google retter søkene sine mot, fungerer godt til å danne et overblikk over emnet, men hvis du ikke e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn