Forberedelsesdagen

Engelsk fellesfag har en obligatorisk forberedelsesdag dagen før selve eksamen. Der vil en faglærer være til stede. På forberedelsesdagen har du lov til å bruke flere hjelpemidler enn på selve eksamensdagen. Du kan for eksempel snakke eller samarbeide med medelevene dine og bruke internett for å finne bakgrunnsstoff og kilder.

Generelt om forberedelsesdagen

Om du er ordinær elev og ikke privatist, har du møteplikt på forberedelsesdagen. Forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig fra kl. 09:00, og du får forberedelsesmateriellet når du møter opp på skolen. Du har rett på veiledning fra en lærer.

Du som er privatist, finner forberedelsesmateriellet på Utdanningsdirektoratets nettside på forberedelsesdagen.

På forberedelsesdagen får du utlevert et tema fra kokken 09:00. som er tilgjengelig for alle som skal opp til eksamen i engelsk fellesfag. Tidligere temaer til eksamen har for eksempel vært:

  • Values
  • Poetry
  • Visiting, studying and/ or working in an English-speaking country
  • How to learn English

Oppgaven din er å sette deg grundig inn i materiellet, og forberede det så godt du kan. I denne veiledningen får du hjelp til selve forberedelsen, og vi gir deg råd og veiledning med tanke på hvordan du best mulig bruker forberedelsesdagen.

Merk deg at selve oppgavene som du konkret skal besvare, først blir delt ut på selve eksamensdagen. Derfor kan du ikke starte med å skrive tekstene dine på forhånd, men du bør selvsagt sette deg grundig inn i selve temaet og finne gode kilder.

Trinn 1: Les vedlagte tekster

Det følger flere tekster med til temaet i forberedelsesdelen. Først skal du lese disse tekstene nøye. Sørg for at du er helt sikker på hva de handler om, for du kan finne mye inspirasjon og hjelp til å forstå temaet i forberedelsesdelen og dermed også emnene i selve eksamenssettet. Når du leser igjennom disse tekstene, bør du tenke over:

  • Hva handler tekstene om?
  • Hvordan vinkles temaet i tekstene?
  • Finn ord i tekstene som relaterer seg til temaet. Disse kan du senere bruke når du henter informasjon fra nettet.
  • Ta notater i tilknytning til tekstene, og strek under de viktigste synspunktene og/ eller problemstillingene.

I bunn og grunn skal trinn 1 i forberedelsen din handle om at du forbereder deg grundig, og arbeider med t...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn