Engelsk fellesfag

Den skriftlige eksamenen i engelsk fellesfag består av en forberedelsesdag og en eksamen på 5 timers varighet. 

Det er noen mindre forskjeller på eksamenssettet, avhengig av om du er på en studieforberedende eller en yrkesfaglig linje, så vi har delt beskrivelsen vår av denne eksamenen inn i to deler. 

Utdrag

Del 3 - Samhandling

Denne delen av oppgavesettet består av én enkelt skriveoppgave som tester evnen din til å inngå i en kommunikasjonssituasjon og argumentere for eller imot et synspunkt. Oppgavens nøyaktige utforming varierer, men i noen av de nyeste settene har det f.eks. vært en instruksjon om å skrive et innlegg til en debatt på et debattforum, som svar på et antall eksisterende innlegg i debatten. 

Når du diskuterer og argumenterer, er det viktig at argumentene dine henger sammen, og at du forholder deg til det de andre partene i diskusjonen har lagt frem. Det er imidlertid helt opp til deg om du vil være enig med noen av de tidligere innleggene, eller om du vil stille deg kritisk overfor dem.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn