Det romantiske forholdet mellom menneske og natur i «Ved Havet»

Når du skal utforske forholdet mellom menneske og natur i «Ved Havet» av Johan Sebastian Welhaven, foreslår vi at du ser på følgende sitater. For hvert sitat hjelper vi deg i gang med arbeidsspørsmål. Deretter gir vi en mulig forklaring på hvordan sitatet avspeiler en romantisk måte å oppfatte forholdet mellom natur og menneske på. 

Husk at de følgende sitatene og forklaringene kun er til inspirasjon. Det finnes andre interessante ord og linjer i diktet som kan forbindes med den romantiske måten å fremstille forholdet mellom menneske og natur på. 

«Ved det mektige hav, hvor kysten er steil / er verden lukket ute»

Spørsmål: Hvilket inntrykk vi får av en natur som er «mektig» og «steil»? Hvordan virker den i sammenligning med et menneske? Hvorfor lukker naturen verden ute? Er ikke naturen en del av verden? 

Forklaring: I sitatet kan du legge merke til at Welhaven skildrer naturen som ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn