Ved Havet | Kortsvar

Her finner du hjelp til kortsvarsoppgaven om «Ved Havet» av Johan Sebastian Welhaven. Kortsvaret er eksempeloppgave 1, oppgavetype 2 i det nye eksamenssettet for Norsk på vg3 i det studieforberedende utdanningsprogrammet. 

Du kan bruke eksempeloppgaven til å øve deg på de nye oppgavetypene som du kan møte på under eksamen i Norsk fra våren 2023. 

Eksempeloppgave 1

Vedlegg:  
«Ved Havet», Johan Sebastian Welhaven, 1844 

Utforsk hvordan forholdet mellom mennesket og naturen blir framstilt på en romantisk måte i diktet. Bruk relevant fagspråk og konkrete eksempler fra vedlegget i svaret ditt. 

Anbefalt lengde på svaret er ca. 300 ord.

Oppgavehjelpens innhold

Oppgavehjelpen vår hjelper deg godt i gang med arbeidet med eksempeloppgaven:

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen:

«Av havet kan stige / et lengselens rike»

Spørsmål: Hva er det for en lengsel mennesket opplever i møtet med havet i Johan Sebation Welhavens «Ved Havet»? Hva lengter mennesket typisk etter i romantikken?

Forklaring: I sitatet beskriver mennesket en stor lengsel ved å se på havet. Det kan ha noe å gjøre med at man i romantikken mente at det gjemte seg noe guddommelig bak den konkrete naturen. Dette guddommelige kan være det som mennesket lengter etter.

«langt fra de trange / døgntummelens gange / med all deres latter og gråt»

Spørsmål: Hvilket inntrykk får vi av forholdet mellom menneske og by i «Ved Havet»? Hvordan virker naturen i motsetning til byen? Er naturen trang, travel og larmende i diktet, eller har den en annen funksjon i romantikken? 

Forklaring: I sitatet kan du legge merke til de ordene som brukes om hverdagen i byen. Gangene er «trange», det er «tummel» døgnet rundt, og larm av «latter og gråt». Det gir oss et negativt inntrykk av livet i byen. Det er som om det begrenser mennesket. Og i romantikken var det typisk å mene at byen begrenset mennesket. Det var i naturen at mennesket kunne åpne seg mot det guddommelige og åndelige, og på den måten se ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Ved Havet | Kortsvar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.