Utviklings­psykologi

I dette kompendiet kan du lese om utviklingspsykologi. Du kan møte på emner relatert til utviklingspsykologi i både Psykologi 1 og Psykologi 2. 

Utviklingspsykologi er en psykologisk retning som har fokus på å studere de psykologiske mekanismene som har innvirkning på et menneskes oppvekst og utvikling gjennom livet.

De klassiske utviklingsteoriene deler typisk menneskelivet inn i en rekke faser, hvor bestemte utviklingstyper foregår på bestemte tidspunkter i livet. I nyere utviklingspsykologi har man typisk mer fokus på hvordan menneskers miljø kan påvirke utviklingen deres på forskjellige måter. Herunder undersøker man f.eks. fenomener som omsorg, tilknytning og risiko og resiliens.

Utdrag

Kritikk av Freuds faseteori

Selv om Freud har hatt stor historisk innflytelse på psykologien, så har mange av teoriene hans senere blitt kritisert. Det gjelder også Freuds tanker om den psykoseksuelle utviklingen, som har mottatt kritikk av flere grunner.

Dels har det blitt satt spørsmålstegn ved selve tanken om at menneskets utvikling skal foregå i en rekke fastlåste faser (en kritikk som også har blitt rettet mot senere faseteorier). Nyere forskning antyder dels at utviklingen er mye mer gradvis enn fasene antyder, og dels at forskjellige mennesker kan utvikle seg i forskjellig hastighet. 

Dels har Freud også blitt kritisert for sitt store fokus på seksualdriften som drivende kraft for menneskets utvikling, og senere teorier har i stedet hatt fokus på bredere områder som f.eks. sosial utvikling eller kognitiv utvikling. 

Til slutt har man også vært kritisk overfor tanken om at de fleste psykiske lidelser nødvendigvis må skyldes forstyrrelser i barndommen, siden man i moderne psykologi har blitt langt mer bevisst om at psykiske lidelser kan ha en lang rekke forskjellige årsaker, som også kan ha rot i opplevelser i voksenlivet, eller til og med i medfødte problemer i hjernen. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Utviklingspsykologi

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 20.10.2023
    Skrevet av Elev på Vg2
  • 14.02.2023
    Skrevet av Elev på Vg3