Ungdomsopp­røret held fram

I denne oppgavehjelpen hjelper vi deg med å lage en retorisk analyse av «Ungdomsopprøret held fram» av Gaute Eiterjord. Først hjelper vi deg med å gjøre rede for hovedsynspunktet i teksten, og deretter gir vi deg inspirasjon til analysen din. 

Oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk sidemål, høst 2020.

Oppgave 3: Retorisk analyse

Vedlegg:
− «Ungdomsopprøret held fram» av Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. Fra Dagens Næringsliv 18.09.2019

Gjør greie for hovedsynspunktet i vedlegget, og analyser teksten. Bruk begrep fra retorikken.

Kommentar: Du skal formulere hovedsynspunktet på en presis og selvstendig måte. Når du analyserer, skal du forklare gjennom å bruke relevant fagspråk og vise til konkrete eksempler.

Oppgavehjelpen starter med et kort sammendrag av «Ungdomsopprøret held fram». I tillegg vil vi gjøre rede for hovedsynspunktet i teksten. 

Deretter går vi gjennom den retoriske situasjonen, det vil si tekstens kontekst, kairos og aptum. Derfra beveger vi oss til en analyse av appellformene. Til sist vil vi ta for oss et par av de viktigste retoriske virkemidlene i teksten. 

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Eiterjord tar hensyn til aptum 

Eiterjord tar hensyn til aptum ved å bruke en subjektiv skrivestil. En subjektiv skrivestil kjennetegnes av at avsenderen uttrykker sine personlige meninger om et tema, for eksempel ved å dele egne erfaringer eller tanker. Språket er gjerne uformelt og følelsespreget. 

Den subjektive stilen er hensiktsmessig i forhold til tekstens kontekst. Lederen er nemlig del av en større, politisk debatt om klimaet. Eiterjord tar et klart standpunkt i debatten ved å uttrykke sine egne synspunkter på en tydelig måte. 

Det er også virkningsfullt å bruke et språk som er preget av kraft og sinne i en debatt der det er mange som ønsker å ta ordet. Sterke meninger og krasse uttrykk kan nemlig tiltrekke seg mottakerens oppmerksomhet og føre til at Eiterjords synspunkter blir hørt.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Ungdomsopprøret held fram

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.