Sammenligning av Tung tids tale og Vuggevise | Norsk hovedmål | Vår 2017

Få hjelp med å tolke og sammenligne "Tung tids tale" av Halldis Moren Vesaas og "Vuggevise" av Henrik Nordbrandt. Vi gir deg inspirasjon til analyse av oppbygning, språklige virkemidler og tema i begge dikt. I tillegg får du hjelp til å sammenligne "Tung tids tale" og "Vuggevise".

Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk hovedmål, 24. mai 2017:

Oppgaveformulering

Oppgave 1

Vedlegg:

  • Halldis Moren Vesaas: «Tung tids tale», 1945
  • Henrik Nordbrandt: «Vuggevise», 2015

Halldis Moren Vesaas skrev «Tung tids tale» under andre verdenskrig, og den danske forfatteren Henrik Nordbrandt skrev «Vuggevise» som en kommentar til dagens flyktningkrise.

Tolk og sammenlign de to diktene.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i diktene. Du skal bruke relevant fagspråk og konkrete eksempler fra diktene.

Fakta om teksten «Tung tids tale»

Forfatter: Halldis Moren Vesaas
Årstall: 1945
Sjanger: dikt
Kontekst: diktet er skrevet under andre verdenskrig

Fakta om teksten «Vuggevise»

Forfatter: Henrik Nordbrandt
Årstall: 2015
Sjanger: dikt
Kontekst: antallet flyktninger som kom til Europa, økte dramatisk i 2015, mye på grunn av krisen i Syria

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du tolker og sammenligner «Tung tids tale» og «Vuggevise», kan det være lurt å ha en rød tråd som du holder på gjennom hele analysen. Her foreslår vi noen mulige vinklinger du kan bruke når du skal sammenligne de to diktene:

Oppbygning: Begge diktene er nokså tradisjonelt oppbygd, men strukturen i «Tung tids tale» er faktisk mer oppløst og mindre sammenhengende enn i «Vuggevise», selv om det førstnevnte diktet er mye eldre.

Hva sier oppbygningen og strukturen om konteksten diktene er skrevet i? Hvorfor har en moderne lyriker som Nordbrandt valgt en såpass tradisjonell form?

Tidsaspektet: Hva har det å si at tekstene er skrevet med 70 års mellomrom? Hva sier måten budskapene formuleres på, og situasjonene som beskrives i «Vuggevise», om hvor langt vi har kommet når det gjelder solidaritet i 2015?

Hvordan tror du Moren Vesaas ville reagert på flyktningsituasjonen i dag, i lys av hva hun opplevde og skrev om fra krigen?

Åpenhet og ironi: «Tung tids tale» er et dikt som er ærlig, i den forstand at det uttrykker budskapet direkte. I «Vuggevise» er budskapet «skjult» bak flere lag med ironi. Hvorfor har Nordbrandt valgt ironi som virkemiddel, tror du? Hvordan henger åpenhet og ironi sammen med tidspunktet diktene er skrevet på?

Solidaritet og medmenneskelighet: Begge diktene handler om solidaritet, og hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker forholder oss til andres lidelse. Hva sier de to diktene om dette? På hvilken måte skiller de seg fra hverandre?

Hvorfor tror du virkemidlene som er brukt for å formidle budskapet, er så ulike i de to diktene?

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sammenligning av Tung tids tale og Vuggevise | Norsk hovedmål | Vår 2017

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 12.12.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 28.09.2020
    Skrevet av Elev på Vg3