Osmose

Biologi 1.

Osmose er vanns bevegelse over en membran fra et område med en høy konsentrasjon av vann til et område med en lavere konsentrasjon av vann. Osmose innebærer i praksis at vann beveger seg mot den siden av membranen som har den største konsentrasjonen av oppløste stoffer. Osmose er en type passiv transport ettersom prosessen ikke krever energi.

Slik foregår osmose

Osmose kan foregå som vist på Figur 1. Glasset simulerer en celles ytre og indre som er adskilt av en kunstig cellemembran. Cellemembranen er en semipermeabel membran – det vil si en membran som små, uladede eller upolare molekyler fritt kan bevege seg over. 
Det finnes oppløst stoff på begge sider av cellemembranen, men i to ulike konsentrasjoner. Stoffmolekylene kan ikke passere over den semipermeable memb...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn