Fasilitert diffusjon

Biologi 1.

Fasilitert diffusjon involverer membranproteiner

Fasilitert diffusjon er diffusjon av stoffer over cellemembranen ved hjelp av spesielle membranproteiner. Membranproteiner er nødvendige fordi noen stoffer er for store til å passere direkte gjennom cellemembranen ved enkel diffusjon (f.eks. glukose). Andre stoffer kan ikke passere direkte gjennom den upolare membranen fordi stoffene er polare eller ladede (for eksempel alle ioner). Selv om fasilitert diffusjon er avhengig av membranproteiner, er det snakk om passiv transport. Prosessen forbruker nemlig ikke energi ettersom stofftransporten skjer fra et område med høy stoffkonsentrasjon til et område med lavere stoffkonsentrasjon.

Typer av membranproteiner

Fasilitert diffusjon skjer ved hjelp av t...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn