Enkel diffusjon

Biologi 1.

Enkel diffusjon er små og uladede eller upolare stoffers bevegelse direkte gjennom cellemembranen. Små, uladede stoffer er for eksempel CO2 eller O2, og upolare stoffer er for eksempel lipider. Enkel diffusjon innebærer at stoffene beveger seg over membranen fra en høy stoffkonsentrasjon til en lavere – det vil si med stoffets konsentrasjonsgradient. Enkel diffusjon foregår i stor grad på samme måte som osmose, som vi gjennomgikk tidligere i kompendiet. Ved enkel diffusjon er det bare andre stoffer enn vann som beveger seg med deres konsentrasjonsgradient.

Figur 1 viser hvordan konsentrasjonsforskjell over cellemembranen utligner seg over tid ved enkel diffusjon.

Figur 1. Små, uladede molekyler ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn