Diffusjon

Biologi 1.

Diffusjon er et stoffs bevegelse over cellemembranen fra et område med høy stoffkonsentrasjon til et område med lavere stoffkonsentrasjon. Diffusjon er altså bevegelse av stoff med stoffets konsentrasjonsgradient. Det betyr at diffusjon er en type passiv transport og dermed ikke forbruker energi.

Enkel og fasilitert diffusjon

Det finnes to typer diffusjon:

  1. Enkel diffusjon, som er små, uladede og upolare stoffers diffusjon direkte over cellemembranen.
  2. Fasilitert diffusjon, som er andre stoffers diffusjon over cellemembranen. Fasilitert diffusjon skjer ved hjelp av transportproteiner i membranen.

Du kan lese om de to diffusjonstypene på de neste to sidene her i kompendiet.