Passiv transport

Biologi 1.

Passiv transport er stofftransport fra et sted med høy stoffkonsentrasjon til et sted med en lavere stoffkonsentrasjon. Man sier at transporten skjer med stoffets konsentrasjonsgradient. Cellene forbruker ikke energi ved passiv transport av stoffer over cellemembranen. Det skyldes at stoffer automatisk prøver å utligne konsentrasjonsforskjeller ved å bevege seg fra en høy stoffkonsentrasjon mot en lavere.

Det finnes tre typer passiv transport over cellemembranen:

  1. Osmose, som er bevegelsen av vann direkte over membranen.
  2. Enkel diffusion, som er bevegelsen av små, uladede og upolare molekyler direkte over membranen.
  3. Fasilitert diffusjon, som er bevegelsen av større/ladede/polare molekyler via proteiner som er innsatt i membranen.

Du kan lese om hver type passiv transport på de neste tre sidene her i kompendiet.