Aktiv transport

Biologi 1.

Aktiv transport forbruker energi

Aktiv transport er transport av stoff over cellemembranen fra et område med lav stoffkonsentrasjon til et område med høyere stoffkonsentrasjon. Transporten skjer altså mot stoffets konsentrasjonsgradient. Aktiv transport er derfor en energikrevende prosess.

Aktiv transport skjer ved hjelp av membranproteiner

Aktiv transport finner sted når konsentrasjonen av et bestemt stoff skal være høyere inne i cellen enn utenfor cellen. Det kan for eksempel være konsentrasjonen av glukose, aminosyrer eller bestemte ioner. Her bruker cellen energi på å aktivt flytte et stoff over cellemembranen mot stoffets konsentrasjonsgradient. Energien stammer typisk fra spaltingen av ATP.

Aktiv transport foregår ved hjel...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn