Transport gjennom celle­membranen

Biologi 1.

Cellers membrantransport er de transportene som transporterer stoffer inn i eller ut av celler. Når celler tar opp molekyler, må molekylene passere gjennom cellemembranen. Molekylene er for eksempel glukose til cellenes energistoffskifte, eller aminosyrer til oppbygning av nye proteiner. Stoffer som cellen skiller ut må også passere over cellemembranen. Det kan for eksempel være avfallsstoffer eller hormoner. Celler er derfor avhengige av at stoffer kan bevege seg over cellemembranen i riktige mengder.

Transport er passiv eller aktiv

Stoffer passerer cellemembranen ved to overordnede transporttyper: passiv transport og aktiv transport

Passiv transport

Stoffer arbeider i utgangspunktet mot å utligne en eventuell konsentrasjonsforskjell over cellemembranen. Hvis stoffkonsentrasjonen er høyere på den ene siden av cellemembranen enn den andre, søker altså stoffet over mot den siden av membranen der konsentrasjonen er lavest. Transporten skjer derfor med stoffets konsentrasjonsgradient. Når stoff beveger seg med sin konsentrasjonsgradient forbruker ikke prosessen energi. Her er det altså snakk om passiv transport.

Du skal kjenne til tre typer av passiv transport: osmose, enkel diffusjon og fasilitert diffusjon. Her finner du sider om de tre typene passiv transport:

 1. Osmose
 2. Enkel diffusjon
 3. Fasilitert diffusjon

Aktiv transport

Cellen har bruk for en høy indre konsentrasjon av bestemte stoffer – for eksempel glukose, aminosyrer eller bestemte ioner. Disse stoffene transporterer inn i cellen mot stoffenes konsentrasjonsgradient. Denne formen for transport krever energi. Her er det med andre ord snakk om aktiv transport. Her kan du lese kompendiets side om aktiv transport:

     4. Aktiv transport

Transport gjennom cellemembranen

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 19.09.2023
  Skrevet av Elev på Vg2
 • 25.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 02.12.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 29.10.2020
  Skrevet av Elev på Vg3