Romaner og noveller

Tradisjonelle romaner og noveller er styrt av handling

Tradisjonelle romaner og noveller setter det fortellende i fokus. Det vil si at de er styrt av ytre handling fremfor indre følelser eller stemninger. Tradisjonelle romaner og noveller kan imidlertid saktens handle om følelser, men det er ikke følelsene som styrer tekstenes oppbygning og beveger historien fremover. Det er i stedet konkrete handlinger og replikker. 

F.eks. styres handlingen i Torborg Nedreaas’ novelle «Kruttrøy» (1945) av skjenderiet mellom mor og sønn, et besøk av Gestapo og sønnens selvmord. Novellen handler imidlertid også om følelser og stemninger, bl.a. kjærlighet, frykt, mot og den ubehagelige, trykte stemningen som lå over Norge i okkupasjonstiden. 

Modernistiske romaner og noveller er derimot kjennetegnet ved at handlingen ofte er styrt av indre følelser og stemninger hos personene.

Handlingen er kronologisk med en tydelig spenningskurve

Handlingen i tradisjonelle romaner og noveller utvikler seg kronologisk. Det vil si at begivenhetene fremstilles i den likefremme, lineære rekkefølgen de også ville skjed...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn